Pravidlá júnovej súťaže s HONOR

Prečítaj si pravidlá a potom sa zapoj na tomto odkaze.

V zmysle Zákona o elektronickom obchode č. 22/2004 (§ 4, ods. 5) v znení neskorších predpisov.

1. Organizátorom súťaže je firma Peter Vnuk Autorské Texty, IČO: 40235548 (ďalej iba “organizátor”) so sídlom v Mojmírovciach. Kontaktný e-mail: sutaz@techguru.sk (ďalej iba e-mail).

2. Propagačné a informačné kanály, ktoré organizátor použije na účely súťaže sú: profil na Instagrame s názvom “TechGuru.sk” (ďalej iba Instagram), stránka na Facebooku s názvom “TechGuru.sk” (ďalej iba fanpage) a webová stránka na doméne “TechGuru.sk” (ďalej iba webstránka).

3. Účastníkom súťaže sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky, ktorá spĺňa podmienky v bode 4. týchto pravidiel.

4. Podmienky účasti v súťaži:

a) Účastník súťaže musí byť fanúšikom fanpage.

b) Účastník súťaže musí označiť tlačidlom “Páči sa mi to” príslušný súťažný príspevok na fanpage.

c) Účastník súťaže musí vložiť minimálne jeden komentár pod príslušný súťažný príspevok na fanpage. Každý účastník môže mať iba jedno vlákno komentárov.

d) Profil na ktorejkoľvek sociálnej sieti, pomocou ktorého sa účastník zúčastňuje súťaže musí byť jeho skutočný súkromný a jedinečný profil.

e) Každý účastník sa môže súťaže zúčastniť iba raz a identifikovaný bude profilom na Facebooku.

5. Súťaž začína dňa 14. júna 2020 zverejnením súťažného príspevku a končí 30. júna 2020 vrátane. Zúčastniť sa je možné do 30. júna 2020 do 23:59.

6. Zoznam možných výhier:

  • 1. cena: Smartfón HONOR 10 Lite
  • 2. cena: Bezdrôtové bluetooth slúchadlá HONOR Sport

7. Organizátor nebude nijakým spôsobom uchovávať, ani poskytovať tretím stranám osobné informácie účastníkov súťaže. Výnimka je poskytnutie osobných údajov výhercu kuriérskej či doručovacej službe na zaslanie výhry.

8. Výhercov určí neverejné žrebovanie zabezpečené organizátorom po skončení trvania súťaže, t.j. 1. júla 2020.

9. Mená výhercov budú zverejnené na fanpage, Instagrame a webstránke od 1. júla 2020 do 7. júla 2020 vrátane. Ak počas tohto obdobia výherca organizátorovi neposkytne kontaktné údaje na odoslanie výhry na fanpage alebo e-mailom, nárok na odovzdanie výhry mu zaniká. (Tento bod je tu hlavne pre vyčlenenie neaktívnych a falošných profilov na Facebooku.)

10. Účastník súťaže, ktorý vyhral niektorú z cien musí poskytnúť svoju adresu a telefónne číslo zaslaním správy na fanpage, alebo na e-mail. Tieto údaje nebudú žiadnym spôsobom organizátorom uchované a budú použité výhradne na jednorazové zaslanie ceny výhercovi.

11. Súťaž nie je sponzorovaná, odobrená, riadená, ani nijakým spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook.

12. Splnením podmienok bodu 4. týchto pravidiel účastník súťaže bezvýhradne súhlasí so všetkými bodmi týchto pravidiel. Zároveň týmto konaním účastník súťaže súhlasí s tým, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.

13. Podľa platnej legislatívy SR a ČR výhry v súťažiach nie je možné vymáhať súdnou cestou.

14. Ak výherca súťaže poruší tieto pravidlá, alebo bude konať v rozpore s pravidlami siete Facebook či dobrými mravmi, organizátor si vyhradzuje právo výhru tomuto výhercovi neodovzdať, a to bez nutnosti dokazovania. Rozhodnutie organizátora v akejkoľvek spornej situácii je konečné a rozhodujúce.

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom započatia súťaže. Zdanenie nepeňažnej výhry je na výhercovi súťaže, no keďže žiadna z výhier neprekračuje hodnotu 350 EUR, takáto povinnosť by mu vzniknúť nemala.

Zapojiť sa môžeš na tomto odkaze na súťažný príspevok.