Pravidlá súťaže o smartfón motorola moto g9 power

Prečítaj si pravidlá a potom sa zapoj na tomto odkaze na Facebooku alebo na Instagrame.

V zmysle Zákona o elektronickom obchode č. 22/2004 (§ 4, ods. 5) v znení neskorších predpisov.

1. Organizátorom súťaže je firma Peter Vnuk Autorské Texty, IČO: 40235548 (ďalej iba “organizátor”) so sídlom v Mojmírovciach. Kontaktný e-mail: sutaz@techguru.sk (ďalej iba e-mail).

2. Propagačné a informačné kanály, ktoré organizátor použije na účely súťaže sú: profil na Instagrame s názvom “TechGuru.sk” (ďalej iba Instagram), stránka na Facebooku s názvom “TechGuru.sk” (ďalej iba fanpage), profil s názvom TechGuruSKCZ na Twitteri a webová stránka na doméne “TechGuru.sk” (ďalej iba webstránka).

3. Účastníkom súťaže sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky, ktorá spĺňa podmienky v bode 4. týchto pravidiel.

4. Podmienky účasti v súťaži:

a) Účastník súťaže musí byť fanúšikom fanpage a Instagramu nášho portálu. Súťaž je určená len našim fanúšikom.

b) Účastník súťaže musí zodpovedať súťažnú otázku komentárom pod súťažným príspevkom na Facebooku alebo Instagrame.

c) Profil na ktorejkoľvek sociálnej sieti, pomocou ktorého sa účastník zúčastňuje súťaže musí byť jeho skutočný súkromný a jedinečný profil. Meno v profile sa musí zhodovať s menom, ktoré eventuálny výherca uvedie ako kontakt na účely odovzdania výhry, aby sa predišlo výhram falošných a podozrivých profilov. Za podozrivý profil sa považuje tiež profil obsahujúci množstvo súťažných príspevkov iných organizátorov súťaží.

d) Každý účastník sa môže súťaže zúčastniť na Instagrame aj na Facebooku.

5. Súťaž začína dňa 10. februára (únor) 2021 zverejnením súťažného príspevku a končí 24. februára (únor) 2021 vrátane. Zúčastniť sa je možné do 24. februára 2021 do 23:59.

6. Výherca získa cenu – Smartfón motorola moto g9 power.

7. Organizátor nebude nijakým spôsobom uchovávať, ani poskytovať tretím stranám osobné informácie účastníkov súťaže. Výnimka je poskytnutie osobných údajov výhercu kuriérskej či doručovacej službe na zaslanie výhry.

8. Výhercu určí neverejné žrebovanie zabezpečené organizátorom po skončení trvania súťaže, t.j. 25. februára (únor) 2021.

9. Meno výhercu bude zverejnené na fanpage a Instagrame od 25. februára (únor) do 4. marca (březen) 2021 vrátane. Ak počas tohto obdobia výherca organizátorovi neposkytne kontaktné údaje na odoslanie výhry na fanpage alebo e-mailom, nárok na odovzdanie výhry mu zaniká. (Tento bod je tu hlavne pre vyčlenenie neaktívnych a falošných profilov na Facebooku.)

10. Účastník súťaže, ktorý vyhral cenu musí poskytnúť svoju adresu a telefónne číslo zaslaním správy na fanpage, Instagrame alebo na e-mail. Tieto údaje nebudú žiadnym spôsobom organizátorom uchované a budú použité výhradne na jednorazové zaslanie ceny výhercovi.

11. Súťaž nie je sponzorovaná, odobrená, riadená, ani nijakým spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook.

12. Splnením podmienok bodu 4. týchto pravidiel účastník súťaže bezvýhradne súhlasí so všetkými bodmi týchto pravidiel. Zároveň týmto konaním účastník súťaže súhlasí s tým, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.

13. Podľa platnej legislatívy SR a ČR výhry v súťažiach nie je možné vymáhať súdnou cestou.

14. Ak výherca súťaže poruší tieto pravidlá, alebo bude konať v rozpore s pravidlami siete Facebook či dobrými mravmi, organizátor si vyhradzuje právo výhru tomuto výhercovi neodovzdať, a to bez nutnosti dokazovania. Rozhodnutie organizátora v akejkoľvek spornej situácii je konečné a rozhodujúce.

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom započatia súťaže. Zdanenie nepeňažnej výhry je na výhercovi súťaže, no keďže hodnota ceny neprekračuje 350 EUR, takáto povinnosť by mu vzniknúť nemala.

Zapojiť sa môžeš na tomto odkaze na súťažný príspevok na Facebookuči na Instagrame.