Pravidlá Mikulášskej súťaže s Kingston

Túto súťaž sme z technických príčin predĺžili do 20. 12. 2020 vrátane.

V zmysle Zákona o elektronickom obchode č. 22/2004 (§ 4, ods. 5) v znení neskorších predpisov.

 1. Organizátorom súťaže je firma Peter Vnuk Autorské Texty, IČO: 40235548 (ďalej iba “organizátor”) so sídlom v Mojmírovciach. Kontaktný e-mail: sutaz@techguru.sk (ďalej iba e-mail).
 2. Propagačné a informačné kanály, ktoré organizátor použije na účely súťaže sú: profil na Instagrame s názvom “TechGuru.sk” (ďalej iba Instagram), stránka na Facebooku s názvom “TechGuru.sk” (ďalej iba fanpage), profil s názvom TechGuruSKCZ na Twitteri (ďalej iba Twitter) a webová stránka na doméne “TechGuru.sk” (ďalej iba webstránka).
 3. Účastníkom súťaže sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky, ktorá spĺňa podmienky v bode 4. týchto pravidiel.
 4. Podmienky účasti v súťaži:
 5. a) Účastník súťaže musí byť odoberateľom newslettera TechGuru NEWS. Súťaž je určená len naším fanúšikom.
 6. b) Účastník súťaže musí splniť podmienky určené týmito pravidlami a doplnené na súťažnej stránke na webstránke.
 7. d) Účastník súťaže bude identifikovaný e-mailovou adresou, ktorú zadá zároveň na odber TechGuru NEWS. Každý sa môže zapojiť len raz.
 8. e) Podmienkou možnosti vyhrať je správne zodpovedanie súťažnej otázky uvedenej na súťažnej stránke na webstránke.
 9. Súťaž začína dňa 4. decembra (prosinec) 2020 zverejnením súťažnej stránky na webstránke a končí 16. decembra (prosinec) 2020 vrátane. Zúčastniť sa je možné do 16. decembra 2020 do 23:59.
 10. Ceny, ktoré možno vyhrať:
  1. cena: Canvas Go! microSD (256GB) + DataTraveler 80 (128GB)
  2. cena: Canvas Go! microSD (128GB)
  3. cena: DataTraveler 80 (128GB)
 11. Organizátor bude e-mailové adresy účastníkov uchovávať len na účely pravidelného zasielania newslettera TechGuru NEWS, z ktorého sa možno odhlásiť. Adresy nebudú použité na iný účel, ani poskytnuté tretím stranám.
 12. Výhercov určí neverejné žrebovanie zabezpečené organizátorom deň po skončení trvania súťaže, t.j. 17. decembra 2020.
 13. Mená výhercov budú zverejnené na webstránke, fanpage, Twitteri a Instagrame 17. decembra 2020. Ak výherca organizátorovi neposkytne kontaktné údaje na odoslanie výhry na fanpage alebo e-mailom do 23. decembra 2020, nárok na odovzdanie výhry mu zaniká. (Tento bod je tu hlavne pre vyčlenenie neaktívnych a falošných súťažných prihlášok.)
 14. Účastník súťaže, ktorý vyhral cenu, musí poskytnúť svoju adresu a telefónne číslo zaslaním správy na fanpage, alebo na e-mail. Tieto údaje nebudú žiadnym spôsobom organizátorom uchované a budú použité výhradne na jednorazové zaslanie ceny výhercovi.
 15. Splnením podmienok bodu 4. týchto pravidiel účastník súťaže bezvýhradne súhlasí so všetkými bodmi týchto pravidiel. Zároveň týmto konaním účastník súťaže súhlasí s tým, že sa účasťou dobrovoľne prihlasuje na odber newslettera TechGuru NEWS.
 16. Podľa platnej legislatívy SR a ČR výhry v súťažiach nie je možné vymáhať súdnou cestou.
 17. Ak výherca súťaže poruší tieto pravidlá, alebo bude konať v rozpore s pravidlami sociálnych sietí či dobrými mravmi, organizátor si vyhradzuje právo výhru tomuto výhercovi neodovzdať, a to bez nutnosti dokazovania. Rozhodnutie organizátora v akejkoľvek spornej situácii je konečné a rozhodujúce.

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom započatia súťaže. Zdanenie nepeňažnej výhry je na výhercovi súťaže, no keďže hodnota ceny neprekračuje 350 EUR, takáto povinnosť by mu vzniknúť nemala.

Zapojiť sa môžeš na tomto odkaze na súťaž.