Väčšina ľudí má nezdravý vzťah k práci, ukazuje prvý HP Work Relationship Index

Väčšina ľudí má nezdravý vzťah k práci, ukazuje prvý HP Work Relationship Index

Spoločnosť HP Inc. predstavila výsledky svojej komplexnej štúdie, ktorá na celom svete skúmala vzťah zamestnancov k práci. Na základe získaných dát spoločnosť HP vôbec prvýkrát zostavila svoj HP index vzťahu k práci (HP Work Relationship Index)

Štúdie sa zúčastnilo viac ako 15 600 respondentov z rôznych odvetví v 12 krajinách. Výsledky ukazujú, že vzťah ľudí k práci prechádza po celom svete premenou, ktorá má zásadný vplyv na pracovný aj osobný život.

„Je tu obrovská príležitosť posilniť vzťah ľudí k práci tak, aby to bolo prínosné pre zamestnancov aj podnikanie,“ uviedol Enrique Lores, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti HP Inc. „Ako vedúci pracovníci nesmieme pristupovať na falošnú nutnosť voľby medzi produktivitou a šťastím. Najúspešnejšie firmy stavajú svoj úspech na podnikovej kultúre, ktorá zamestnancom umožňuje vyniknúť profesne, ale zároveň viesť aj naplňujúci osobný život.“

Naša štúdia sa zamerala na viac ako 50 aspektov vzťahu ľudí k práci – napríklad úlohu práce v ich živote, získané zručnosti, schopnosti a nástroje, ale aj očakávania od nadriadených. Štúdia tiež skúmala vplyv práce na pohodu zamestnancov, ich produktivitu, angažovanosť a pracovnú kultúru. Spoločnosť HP na základe získaných informácií zostavila svoj index vzťahu k práci, vďaka ktorému bude možné sledovať, ako sa tento vzťah po celom svete vyvíja. Štúdia zistila, že iba 27 % pracovníkov s vysokou odbornosťou má v súčasnosti zdravý vzťah k práci.

Nezdravý vzťah k práci ovplyvňuje duševnú, emočnú aj fyzickú pohodu zamestnancov

V tejto prvej štúdii svojho druhu oslovila spoločnosť HP vedúcich pracovníkov, osoby s rozhodovacími právomocami v oblasti IT a pracovníkov v znalostných odboroch, aby od nich získala informácie o faktoroch, ktoré prispievajú k zmysluplnej, produktívnej a účelnej práci. Zistenia poukazujú na negatívne dopady nezdravého vzťahu k práci na život zamestnancov aj podnikania ich zamestnávateľa.


Zaujímavý článok: HONOR V Purse je najtenší skladací telefón a vyzerá ako kabelka


Pokiaľ zamestnanci nie sú spokojní so svojím vzťahom k práci, odráža sa to negatívne aj na podnikaní:

 • Morálka a angažovanosť. Pracovníci s vysokou odbornosťou uvádzajú nižšiu produktivitu (34 %), stratu pracovného nasadenia a angažovanosti (39 %) a väčší pocit odlúčenia (38 %).
 • Udržanie si zamestnancov. Dokonca aj v prípade, ak majú zamestnanci k svojej práci neutrálny vzťah, uvažuje viac ako 71 % z nich o odchode z firmy. Pokiaľ nie sú spokojní vôbec, stúpa toto číslo na 91 %.

Nezdravý vzťah k práci môže mať dopad aj na pohodu zamestnancov:

 • Duševné zdravie. Viac ako polovica (55 %) zamestnancov má problémy so sebadôverou a duševným zdravím – v štúdii uvádzajú nízke sebavedomie a pocit zlyhania.
 • Emočné zdravie. Spomínané problémy ovplyvňujú aj ďalšie aspekty ich života a 45 % účastníkov štúdie uvádza, že nimi trpia ich osobné vzťahy s priateľmi a rodinou, pričom viac ako polovica (59 %) je príliš vyčerpaná na to, aby sa mohla venovať svojim osobným záľubám.
 • Fyzické zdravie. Problémy s duševným a emočným zdravím môžu sťažovať udržanie fyzickej pohody. Až 62 % zamestnancov uvádza, že majú problémy so zdravým stravovaním, cvičením a dostatkom spánku.

Ako identifikovať faktory prispievajúce k zdravému vzťahu k práci

Podľa takmer 60 % respondentov sa očakávania, ktoré majú zamestnanci ohľadom svojej práce, výrazne zmenili najmä v posledných dvoch rokoch. 57 % opýtaných uviedlo, že sa tiež zvýšili ich očakávania ohľadom toho, ako sa s nimi rokuje v práci a na pracovisku.


Bude ťa zaujímať: TEST: Herné kreslo Endorfy Scrim hýčka moju ri…adne dobre sa na ňom sedí


Výskum sa zaoberal viac než 50 faktormi, ktoré prispievajú k zdravému vzťahu k práci a identifikoval šesť hlavných aspektov, ktoré predstavujú kritické oblasti a kľúčové imperatívy pre vedúcich pracovníkov. Tvorí index, ktorý bude sledovaný v priebehu času.

 1. Pocit naplnenia. Zamestnanci túžia po zmysluplnosti, sebarealizácii a skutočnej väzbe na svoju prácu, ale len 29 % pracovníkov v znalostných odboroch tieto aspekty v súčasnej dobe zažíva trvalo. Aby sa podniky prispôsobili meniacim sa očakávaniam zamestnancov, musia uprednostniť ich spokojnosť tak, že ich budú viac počúvať a snažiť sa ich pochopiť.
 2. Vedenie. Podľa 68 % vedúcich pracovníkov si nové spôsoby práce vyžadujú aj nový štýl vedenia, ale iba jeden z piatich pracovníkov má pocit, že vedúci pracovníci svoj štýl zodpovedajúcim spôsobom zmenili. Pestovanie emočnej inteligencie a transparentného, empatického spôsobu vedenia, je pre dnešné pracoviská kľúčové.
 3. Zameranie na ľudí. Iba 25 % pracovníkov v znalostných odboroch sa trvalo stretáva s rešpektom a ocenením, ktoré si, podľa svojho názoru, zaslúžia. Ešte menej ich zažíva flexibilitu, autonómiu a rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, o ktorú sa usilujú. Vedúci pracovníci musia klásť viditeľný dôraz na to, aby boli ľudia na prvom mieste a aby sa ich tímy stali stredobodom rozhodovania.
 4. Zručnosti. Aj keď si 70 % vysokokvalifikovaných pracovníkov cení silné interpersonálne a technické zručnosti, iba 31 % z nich je trvalo presvedčených o svojej zdatnosti v jednej či druhej kategórii. Podniky s osvedčenými postupmi majú príležitosť získať dôležitý náskok v oblasti rozvoja zručností a zapojenia zamestnancov tak, že investujú do komplexného školenia a podpory.
 5. Nástroje. Dnešní zamestnanci chcú mať slovo aj pri voľbe technológií a nástrojov, ktoré im zamestnávateľ poskytuje. Zároveň chcú, aby boli tieto technológie inkluzívne. Dôvera, že firmy zavedú správne nástroje na podporu hybridnej práce, je však nízka a dosahuje iba 25 %. Technologické portfólio už nie je len užitočným nástrojom, ale stáva sa dôležitým faktorom pre angažovanosť zamestnancov, ako aj ich osobnejší vzťah k práci a možnosť sebarealizácie.
 6. Pracovný priestor. Pracovníci v znalostných odboroch sa chcú bez problémov presúvať medzi pracoviskami a mať možnosť zvoliť si, kde budú každý deň pracovať. Efektívne hybridné pracovné priestory, ľahké presuny, flexibilita a autonómia budú mať zásadný význam pri preukazovaní dôvery v zamestnancov a podpore pozitívnych pracovných skúseností.

HP Work Relationship

Dôvera a emocionálna väzba sú teraz pre získanie a udržanie pracovníkov kľúčové

Index vzťahu k práci ukazuje, že po celom svete nastal čas na novú definíciu vzťahu k práci. Väčšia dôvera a emocionálna väzba k práci na pracovisku boli silnými a opakujúcimi sa témami naprieč šiestimi hlavnými faktormi.


Určite si prečítaj: K novému Xiaomi 13T dostanete zadarmo tablet či náramok


Takmer 3 zo 4 vedúcich pracovníkov vo firmách uznávajú, že schopnosť emocionálne inteligentné riadenie je jediným spôsobom, ako môže byť vedúci pracovník úspešný aj v budúcnosti. Významným poznatkom vyplývajúcim zo štúdie je to, že emočná inteligencia – a zvýšená dôvera a porozumenie – majú pre zamestnancov značnú váhu: 83 % respondentov tvrdí, že sú ochotní zarábať menej peňazí, pokiaľ nájdu zamestnávateľa, ktorý si tieto faktory cení.

 • Silná kultúra na pracovisku: Pracovníci v znalostných odboroch by pristúpili na zníženie platu o 11 %, ak by mohli pracovať niekde, kde majú empatické a emočne inteligentné vedenie a kde sú zamestnanci nadpriemerne zapájaní a spokojní.
 • Flexibilita: Rovnaká skupina by sa vzdala 13 % svojho platu, aby mohla pracovať vo firme, ktorá im umožní pracovať, kde a kedy chcú.

Ďalšie informácie o indexe vzťahu k práci a celú správu nájdete na HP Work Relationship Index.

Zdroj: TS

Metodika: Spoločnosť HP si nechala spracovať online prieskum, ktorý uskutočnila spoločnosť Edelman Data & Intelligence (DxI) v období od 9. júna do 10. júla 2023 v 12 krajinách: USA, Francúzsku, Indii, Veľkej Británii, Nemecku, Španielsku, Austrálii, Japonsku , Mexiku, Brazílii, Kanade a Indonézii. Spoločnosť HP oslovila celkom 15 624 respondentov – 12 012 pracovníkov v znalostných odboroch (~1 000 na každom trhu), 2 408 pracovníkov s rozhodovacími právomocami v oblasti IT (~200 na každom trhu) a 1 204 vedúcich pracovníkov (~100 na každom trhu)).

Ak ťa bavíme, klikni na tlačidlo a kúp nám pivo za 2€:

Staň sa súčasťou aktívnej komunity TechGuru SK/CZ na Facebooku a na Instagrame.

Nájdeš nás aj na YouTube


O autorovi

Peter Vnuk
Peter Vnuk
Je celoživotným fanúšikom technológií a pracuje pre niekoľko popredných slovenských médií z tejto oblasti. Okrem produktových recenzií, spravodajstva zo sveta vedy a techniky, sa venuje tiež tematickým článkom na hi-tech témy, ako je umelá inteligencia, robotika, virtuálna realita a pod. Je mu blízka tiež herná sféra, preto recenzuje aj herné príslušenstvo a hry.

Pridaj komentár